Lån på dagen

Finn et forbrukslån på dagen

Lånebeløp 25.000kr - 500.000kr
Låneperiode 12 - 180 Måneder
Rente 6.49 - 21.6%
Priseksempel: 100 000 kr. o/6 år: Eff. rente: 14,15%. Kostnad: 37 120 kr. Totalt 137 120 kr
Lånebeløp 10.000kr - 150.000kr
Låneperiode 12 - 60 Måneder
Rente 9.48 - 24.24%
Låneeksempel: Eff. rente 24,24%, 26 300,-, o/5 år, kostnad 17 206,-, totalt 43 506,-. Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes
Lånebeløp 1.000kr - 30.000kr
Låneperiode 1 - 138 Måneder
Rente 103.4 - 103.4%
Låneeksempel: Ferratum Fleksikreditt: 199,87% effektiv rente, 30.000,-, o/12 mnd, 115% nominell rente p.å., Total: 48.687,59,- Ingen minimum tilbakebetalingstid.
Lånebeløp 25.000kr - 500.000kr
Låneperiode 12 - 180 Måneder
Rente 7.5 - 26.9%
14,9%, eff rente ved 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 93.730 kr.
Lånebeløp 10.000kr - 150.000kr
Låneperiode 12 - 60 Måneder
Rente 9.48 - 24.24%
Repræsentativt låneeksempel: Effektiv rente 28,79%, 40 000,- , o/5år, kostnad 31 208,- totalt: 71 208,- Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes.
Lånebeløp 5.000kr - 500.000kr
Låneperiode 12 - 60 Måneder
Rente 6.19 - 24.9%
Renten er variabel og settes individuelt. Anuitetslån 150 000 kr, 5 år, nom. rente 6,95%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 7.18%. Totalkostnad: 177 999 kr eller 2 967 kr/måned (60 bet.). Nedbet.tid 1-15 år. Nom. rente 6,9%-24,9%
Lånebeløp 25.000kr - 500.000kr
Låneperiode 1 - 15 Måneder
Rente 7.49 - 24.9%
Priseksempel på lån: med et lån på 65.000 kr. og tilbakebetalingstid på 5 år, er det månedlige avdraget 1.562 kr. I tillegg kommer ekstra månedsgebyr på 45 kr. i faktureringsgebyr og 950 kr. i etableringsgebyr. Den totale kostnaden for lånet er da 93.730 kr. Den nominelle renten er 13,49 % og den reelle årlige renten er 14,9%. Lånegiverne gjør et lånetilbud basert på et kundespesifikt estimat. Den faktiske årlige rentesatsen som tilbys varierer vanligvis mellom minst 7,4% og maksimalt 33,3%. Låneperioden som tilbys varierer mellom 1-15 år. Lånebeløpene som tilbys er mellom 25.000 kr. - 500.000 kr.
Lånebeløp 5.000kr - 500.000kr
Låneperiode 12 - 180 Måneder
Rente 5.99 - 26.9%
Eks: Nom. rente 10,86 %, eff. rente 11,69 %, 500.000 kr o/5 år, kostnad 153.530 kr, totalt 653.530 kr.
Lånebeløp 5.000kr - 600.000kr
Låneperiode 12 - 60 Måneder
Rente 6.99 - 17.99%
Effektiv rente 13,12%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 0, kostnad: 13.430. Total: 113.430. Løpetid 1-5 år

Størrelsen på vår kommisjon påvirker sortering - Størrelsen på denne kommisjonen påvirker hvordan listen blir sortert. Informasjonen om lånene kommer fra lånetilbyderne, og vi tar forbehold for feil.

Lån på dagen

Kort fortalt: lån på dagen

  • Et vanlig forbrukslån hvor behandlingen av søknad og utbetaling er lettvinn og rask slik at man i enkelte tilfeller kan få lånet utbetalt i løpet av kort tid.
  • Dette er mulig på grunn av en digital søknadsprosess, kredittvurdering og signering.
  • Ingen begrensninger på bruk, såfremt man ikke søker om lån til refinansering.
  • Alle søkere kredittsjekkes og vurderes basert på privatøkonomiske faktorer som inntekt og gjeld. Man kan ikke låne penger uten en godkjent kredittsjekk.
  • Denne typen lån krever ingen sikkerhet, og derfor er kostnadene i form av renter høyere. Den nominelle effektive rentesatsen tar hensyn til gebyrer og ekstrakostnader og er derfor høyere enn den nominelle.

Lån på dagen og forbrukslån – hva er forskjellen?

Når du hører at det er mulig å lån på dagen tenker du kanskje hva forskjellen mellom et slikt lån og et vanlig forbrukslån er. Det er faktisk ingen forskjell, uttrykket beskriver en rask og digital søknads og behandlingsprosess. Et lån som utbetales på dagen er i så godt som alle tilfeller et forbrukslån, eller et såkalt smålån.

Disse typen lån skiller seg fra andre typer lån som for eksempel boliglån eller billån ved at det ikke tas sikkerhet eller pant i eiendeler. Lånesøknaden baseres på den informasjonen du oppgir samt informasjon banken kan skaffe ved hjelp av offentlige registere og kredittsjekk. Da dette kan gjøres svært raskt ved hjelp av moderne teknologi er det mulig for banken å behandle søknaden svært hurtig, og i enkelte tilfeller betale ut penger i løpet av et par dager.

Dette er ikke mulig med lån hvor man stiller med sikkerhet i eiendeler da det involverer flere steg og informasjon som skal sendes til og godkjennes av ulike registere før lånet kan utbetales. Siden det stilles sikkerhet i eiendeler som banken eventuelt kan tvangsselge innebærer dette lavere risiko, og vilkårene for å låne penger på denne måten er derfor bedre enn på lån uten sikkerhet. Det er likevel få eiendeler som kan brukes som sikkerhet, og det kan være en kostbar prosess å få verdivurdering samt å pantsatt slike eiendeler. I praksis er det kun fast eiendom som kan benyttes som sikkerhet. Om man søker om et billån vil selve bilen brukes sikkerhet, men man kan ikke bruke en bil som sikkerhet for et annet lån.

Hvor mye kan man låne?

De fleste forbrukslån tilbyr lånebeløp mellom 2 000 – 500 000 kroner og hvor mye du kan låne bestemmes til syvende og sist av din privatøkonomiske situasjon. Det er opp til bankene å bestemme hvor mye de eventuelt kan låne deg. Dette gjør de ved hjelp av sine egne modeller for risiko, men også ved å følge de kravene de er pålagt av staten. I de siste årene har antall forbrukslån økt mye og derfor har lovverket blitt strengere.

I korte trekk sier de nye reglene at man skal kunne tåle en renteoppgang på opptil fem prosentpoeng, ikke ha mer enn fem ganger årlig bruttoinntekt i gjeld og at de månedlige avdragene skal være slik at lånet betales ned innen fem år. Unntak fra disse reglene kan gjøres dersom det er snakk om refinansiering av kredittkort eller forbrukslån.

Må jeg låne til et spesielt formål?

Til forskjell fra mange andre typer lån ligger det ingen begrensning på hvilket formål pengene skal brukes til, med unntak av lån til refinansiering. Det stilles ingen sikkerhet i eiendeler, og bankene er derfor ikke så opptatt av hva du ønsker å bruke pengene til. Det kan være alt fra ferie til oppussing, og andre formål hvor det ikke tilbys andre typer lån.

Mange har benyttet seg av muligheten den økte konkurransen og tilbudet av forbrukslån til å skaffe egenkapital til boligkjøp. Dette gjelder spesielt førstegangskjøpere i større byer hvor prisen er høye og egenkapitalkravet blir større. Dette er ikke noe som anbefales da man også vil måtte betjene dette lånet i tillegg til boliglånet, som vil være av betydelig størrelse.

Tenk deg godt om før du tar opp lån

Alle lånte penger må betales tilbake – med renter. Derfor er det alltid viktig at man er klar over følgene av å ta opp et nytt lån. Det er sjelden en god idé å ta opp et forbrukslån for å finansiere et impulskjøp da dette kan vise seg å bli svært kostbart i lengden. Sett derfor alltid opp et budsjett som viser hvordan et eventuelt lån vil påvirke dine månedlige utgifter, og tenk deg godt om før du signerer en eventuell låneavtale. Vurder både om du kan håndtere avdragene med den tilbydde rentesatsen og ved en eventuell økning i rentesatsen.

Kredittvurdering

Bankenes viktigste faktor i behandlingen av din søknad er din kredittvurdering. Denne utføres av eksterne firmaer som bankene kjøper tjenester fra. Det er derfor man alltid vil få et varsel om at noen har gjort en kredittvurdering av deg når man søker om forbrukslån på nett.

Kredittvurderingen består av en score mellom 1 og 100 og gir banken et overblikk over hvor kredittverdig og risikabel en søker er.

Alle som søker om kreditt, enten det er kredittkort, forbrukslån eller annet må gjennom en kredittsjekk. Dette er noe bankene er pålagt av myndighetene for å sikre at det ikke gis lån til personer som ikke har betalingsevne.

Om du søker et forbrukslån og får søknaden avvist på bakgrunn av kredittvurderingen kan du selv sjekke hvilke tall og opplysninger som er lagt til grunn, og i enkelte tilfeller forbedre din kredittscore. Når et selskap gjør en kredittvurdering av deg skal du først og fremst bli informert om dette, deretter har du rett til å få innsyn i opplysningene. Dette kan du gjøre ved å kontakte selskapet som har gjennomført kredittsjekken, og hos enkelte selskaper kan du se det på deres nettside ved å logge inn med din BankID. Din kredittscore oppdateres automatisk så fort det finnes ny informasjon om din privatøkonomiske situasjon i offentlige registere. Får du slettet en betalingsanmerking eller nedbetalt annen gjeld vil dette reflekteres i kredittvurderingen.

Låne penger på dagen

Effektive og nominelle renter

Det er alltid viktig å lese teksten med liten skrift når man skal inngå en ny kontrakt, og lån er ikke et unntak. I reklame for forbrukslån og kredittkort opererer de ulike bankene ofte med en lav nominell rentesats for å få lånet til å virke billig. Dette er den nominelle renten, og det er den rene rentesatsen som beregnes basert på utestående lånebeløp ved hvert avdrag.

I liten skrift står den effektive renten og denne er ofte høyere enn den nominelle da den inkluderer gebyrer og andre kostnader forbundet med lånet.

I enkelte tilfeller kan den effektive renten være flere ganger høyere enn den nominelle da enkelte banker benytter seg av lave nominelle rentesatser som lokketilbud, og deretter henter inn dette via høyere gebyrer ved etablering og ved hvert avdrag.

Heldigvis har bankene blitt pålagt å være tydeligere på denne forskjellen og i dag er det mange banker og sammenligningstjenester som kun opplyser om den effektive renten da denne gir et klarere bilde over de reelle kostnadene.

For å finne den effektive renten trenger man flere opplysninger, deriblant lånebeløp og nedbetalingstid da man må regne ut den totale kostnaden av tilleggskostnader i form av gebyrer og andre avgifter.

Rentesatsen som står i annonsen er også ofte det laveste banken kan tilby, og er ikke nødvendigvis rentesatsen du får. Den endelige rentesatsen er individuell, og opplyses i lånetilbudet. Den er basert på din kredittvurdering og andre opplysninger du gir banken i søknaden. Denne rentesatsen regnes ut basert på din kredittvurdering, lånebeløp og nedbetalingstid. Dersom man ønsker å låne et lavt beløp vil denne satsen være høyere, og om man i tillegg har en lav kredittvurdering kan denne nominelle satsen bli høyere.

Gebyrer

En av faktorene som påvirker den totale kostnaden av et lån aller mest er avgifter og gebyrer som legges til de ulike avdragene. Disse er det greit å ha oversikt over allerede fra man signerer låneavtalen. De aller fleste banker opererer med et etableringsgebyr allerede før pengene utbetales. Deretter vil det være termingebyr på de kommende avdragene. I enkelte tilfeller vil også et fakturagebyr legges til dersom man ikke reserverer seg mot papirfaktura. For å unngå dette bør man inngå en avtale om eFaktura slik at avdraget kommer direkte inn i nettbanken og kan trekkes automatisk før forfall. Gebyrene varierer fra bank til bank, men vanligvis vil termingebyret ligge på mellom tretti og åtti kroner i hver termin.

Dersom man ønsker å søke om en avdragsfri periode, noe enkelte lånegivere tilbyr, vil dette også belastes med et gebyr i tillegg til at rentene løper for hver termin man søker avdragsfrihet.

Etableringsgebyret er som oftest fast og opplyses om i søknadsprosessen. Enkelte banker har et variabelt etableringsgebyr som kan være på helt opptil 1% av lånebeløpet, og det er derfor viktig å skaffe seg et så godt overblikk som mulig før man signerer.

Det er mulig å få skattefradrag for noen av kostnadene forbundet med å ta opp lån. Dette gjør du ved å legge inn disse kostnadene samt dokumentasjon i skattemeldingen.

Det anbefales derfor å betale ned så raskt som mulig, da en lengre nedbetalingstid betyr økte ekstrakostnader i form av gebyrer.

Nedbetalingstid

Man kan søke om den nedbetalingstiden som passer en selv best innenfor det banken tilbyr. I dag er de fleste forbrukslån begrenset oppad til fem års nedbetaling, og enkelte banker kan tilby lån med nedbetalingstid på så lite som 15 dager.

Ved å bruke en sammenligningstjeneste kan man se hvordan de månedlige avdragene blir ved å velge lånebeløp og nedbetalingstid. Deretter kan man tilpasse disse slik at det månedlige avdraget passer inn i ens månedlige utgifter. Om man vurderer å søke om et lån anbefales det alltid å sette opp et budsjett slik at man kan se hvorvidt man har mulighet til å betjene lånet.

Selv om de effektive rentesatsene kan være høyere på et lån med kort nedbetalingstid vil den totale kostnaden alltid være høyere med et lån med lengre nedbetalingstid. Det er alltid best å betale ned et lån så fort som mulig for å unngå at det blir dyrere enn nødvendig. Husk også på at man alltid må betale avdragene innen de forfaller for å unngå ytterligere gebyrer, og i ytterste konsekvens inkassokrav.

Sammenlign ulike banker og tilbud

For å finne det lånet som passer deg best bør du benytte deg av en nettbasert sammenligningstjeneste. Da kan du få oversikt over de ulike bankenes tilbud basert på ønsket nedbetalingstid og lånebeløp.

Hos enkelte tjenester kan du også sende søknad til en eller flere banker direkte og på den måten få bankene til å konkurrere om å gi deg best mulig lånetilbud.

Hos de ulike sammenligningstjenestene kan du se oppdatert informasjon om renter, gebyrer og lånemuligheter. Bruk de interaktive verktøyene og kalkulatorene på siden til å få en oversikt over hvilke banker som kan tilby lån som passer dine behov og hva slags vilkår de kan tilby deg. Det er likevel lurt å være klar over at dette kun er veiledende informasjon, og et endelig lånetilbud kan avvike fra dette da det baseres på mer nøyaktig og oppdatert informasjon som du legger ved i søknaden.

Når man skal sammenligne ulike banker og lånetilbud er det den effektive renten man skal se på. Dette opplyses tydelig på de fleste tjenestene, men man må huske på at den endelige rentesatsen er individuell og vil ikke opplyses om før i et eventuelt tilbud fra banken. Sammenligningstjenestene har ikke tilgang til all informasjon og vil derfor kun være i stand til å gi en oversikt. Det er likevel svært nyttig å bruke disse tjenestene for å få en oversikt.

Når du bruker en slik tjeneste vil du som oftest bli bedt om å fylle ut navn og telefonnummer slik at de kan opprette en profil, og eventuelt ta kontakt med deg dersom de får et tilbud som kan passe for deg.

Disse tjenestene tilbys av såkalte låneformidlere. Dette er selskaper som har spesialisert seg på en forbrukervennlig formidling av lån. På deres nettsider vil du finne gjeldende informasjon og tips til hvordan man skal søke om, og betjene et lån. De tilbyr denne typen informasjon for å gjøre det enklere for deg som forbruker å navigere i jungelen av tilbud, og dersom du tar opp et lån formidlet av de vil de få en liten provisjon av banken.

Søknadsprosessen med BankID

I dag er søknadsprosessen svært lettvinn og fullføres i løpet av et par minutter på banken eller låneformidlerens nettside. Hos mange banker kan du bruke BankID for å hente inn personopplysninger samt signere søknaden. I tillegg må man opplyse om privatøkonomiske forhold slik at banken får et komplett bilde av din situasjon.

Dersom du ikke har BankID kan du skaffe dette via din nærmeste bank. BankID er en tjeneste som brukes som digital identifikasjon. Tjenesten baserer seg på tofaktor-prinsippet. Det vil si at for å signere eller logge inn må man alltid bestå to ulike sikkerhetshindre. På vanlige nettsider bruker vi kun et personlig passord, men det er alltid en sannsynlighet for at dette kan komme på avveie. Jo flere hindre man legger til, jo mindre er sannsynligheten for at uvedkommende kan få tilgang til din konto.

Med BankID har man et personlig passord, samt en unik kode som sendes til mobilen eller vises på en kodebrikke hver gang man skal logge inn. Disse kodene, eller ordene ved bruk av BankID på mobil, er en krypteringsnøkkel som brukes til å låse opp din konto.

BankID brukes selvfølgelig ikke bare til å søke om forbrukslån. Det er et viktig verktøy som benyttes til identifisering på nett hos banker og offentlige instanser. For de fleste er det enklest å ha dette installert på mobiltelefonen, da slipper man å huske på den lille kodebrikken. I dag støttes BankID på Mobil av de aller fleste teleoperatørene i Norge, og det tar kun et par minutter å bestille dette fra din mobiloperatør.

Etter at du har fylt ut alle de etterspurte opplysningene sendes søknaden over til banken som behandler den, i de fleste tilfeller vil man få svar innen et par sekunder ettersom bankene kan hente inn andre opplysninger umiddelbart fra offentlige registere og kredittvurderingsselskaper.

Om man får innvilget lånesøknaden trenger man bare å signere med BankID for å godkjenne låneavtalen før pengene utbetales til ønsket bankkonto. I visse tilfeller er det mulig å få utbetalt pengene samme dag som låneavtalen signeres, men dette avhenger også av andre faktorer som for eksempel tidspunktet du signerer på, hvilken bank du bruker og så videre.

Gode tips til deg som vurderer å låne på dagen

Det å ha muligheten til å låne penger på dagen er for mange en fristende mulighet dersom man har lyst til å kjøpe noe nytt. Det er ingenting i veien for å bruke et forbrukslån til dette, men som med alle lån må man betale tilbake, og da et impulskjøp fort bli dyrt. Vi har derfor samlet et par kortfattede tips som er nyttig for deg som vurderer å ta opp et lån.

Tenk deg godt om før du signerer

Om du får et lånetilbud bør du alltid tenke deg godt om før du signerer. Vurder om du virkelig trenger å låne penger, og om du ikke heller kan spare litt ekstra før du kjøper det du har lyst på. Dersom du bestemmer deg for å signere må du først sette deg grundig inn i lånebetingelsene slik at du ikke får noen ubehagelige overraskelser. Skaff deg oversikt over den effektive renten da den også tar hensyn til gebyrer og ekstrakostnader som ikke inkluderes i den nominelle rentesatsen.

Lag et forsvarlig månedsbudsjett

De fleste lån har månedlige terminer, det vil si at du vil få en faktura hver måned som inkluderer både avdrag, renter og gebyrer. Vedlagt et lånetilbud vil det som oftest være en anbefalt nedbetalingsplan som gir en oversikt over hvordan avdragene vil fordele seg. Benytt denne til å se hvorvidt du kan betjene lånet, og at det ikke har for stor påvirkning på din private økonomi. Det anbefales også at man gjør en utregning basert på et høyere rentenivå for å se hvordan dette påvirker de månedlige beløpene. Dette er en grei å øvelse å gjøre for alle lån for å være sikker på at man ikke låner så mye penger at en renteøkning vil sette din privatøkonomiske situasjon på prøve.

Betal ned lånet så raskt som mulig

Rentene vil løpe på lånet helt frem til det er nedbetalt, og jo lengre tid du bruker, jo mer vil det koste til slutt. Dersom du har litt ekstra penger en måned er det lurt å betale inn litt ekstra på lånet slik at man blir ferdig med nedbetalingen tidligere. De fleste forbrukslån har en høy rentesats, og det er derfor i de fleste tilfeller lurt å betale ned denne typen lån fremfor å spare eller investere, da dette som oftest vil gi en avkastning som er lavere enn rentekostnadene.

Hvem kan søke om forbrukslån?

De fleste som har en sunn privatøkonomi kan søke om et forbrukslån. Hver enkelt bank kan ha egne krav, men generelt må man oppfylle følgende krav:

  • Over 18 år på søketidspunktet (dette kan variere, og påvirke lånetilbudet)
  • Må være fast bosatt i Norge, og ha vært det de siste tre årene
  • Ha en fast inntekt
  • Ingen betalingsanmerkninger