Retningslinjer for personvern

Creditler er en nettjeneste som eies og administreres av Lead Group Oy. Lead Group Oy har forpliktet seg til å beskytte integriteten for brukerne av nettjenesten www.creditler.com/no/ i henhold til personvernforordningen (EU 679/2016) og øvrig gjeldende lovgivning.

Hensikten med disse retningslinjene for personvern (“retningslinjer for personvern”) er å klargjøre hvilke opplysninger vi normalt innhenter fra brukerne av vår nettjeneste (“bruker”, “du”), hvordan vi benytter opplysningene og hvordan vi utleverer dem til tredjepart. I retningslinjene for personvern klargjør vi også praksis for bruk av nettleserkapsler og tredjeparts nettsteder. Les retningslinjene for personvern nøye. Ved å benytte nettstedet godkjenner du at dine personopplysninger håndteres i henhold til disse retningslinjene.

Registerbeskrivelsen for vår virksomhet finner du her: Registerbeskrivelse

1. DE OPPLYSNINGENE VI INNHENTER OG REGELMESSIGE INFORMASJONSKILDER

Vi innhenter personopplysninger direkte fra brukerne gjennom bruken av nettjenesten, i kontakt med kundeservice eller direkte fra brukeren på annen måte. Ved hjelp av nettleserkapsler og andre teknikker som beskrives nedenfor, kan vi dessuten innhente informasjon om hvordan brukerne benytter nettjenesten og tjenestene våre.

Opplysningene vi innhenter om brukerne i forbindelse med bruken av nettjenesten er viktig informasjon for håndteringen av personopplysninger. Vi kan eksempelvis innhente følgende opplysninger:

 • Kontaktopplysninger, slik som navn, adresse, leveringsadresse (dersom den fraviker fra postadressen), telefonnummer, e-postadresse
 • Registreringsopplysninger, slik som brukernavn, passord eller eventuelt øvrig ID
 • Fødselsdato, kjønn
 • Profilerings- og interesseopplysninger som oppgis av brukeren
 • Opplysninger som gjelder bruken av nettstedet og våre tjenester, samt brukerens kunderelasjon, opplysninger om kundetilbakemeldinger, ordreinformasjon
 • Opplysninger om samtykke til eller avvising av direktemarkedsføring
 • Eventuelle øvrige opplysninger som innhentes med brukerens tillatelse

Dersom du benytter en tjeneste som administreres av en tredjepart utenfor nettstedet for å registrere deg og/eller logge inn på nettstedet, kan tilgjengelige betalingsopplysninger innhentes fra den eksterne tjenesten i henhold til den aktuelle tjenestens brukervilkår og retningslinjer for personvern (som eksempelvis brukernavn og e-postadresse).

2. PERSONOPPLYSNINGER

Når du registrerer deg på vårt nettsted spør vi deg om dine person- og inntektsopplysninger. Se punktet om håndtering av personopplysninger for ytterligere informasjon.

Vi kan håndtere dine personopplysninger til følgende formål:

 • Til kommunikasjon i forbindelse med nettstedet og våre tjenester, for å håndtere kunderelasjonen
 • For å produsere, tilby, utvikle, forbedre og beskytte nettstedet og tjenestene våre
 • For å gjøre nettstedet personlig og tilpasset brukeren, og for målrettet markedsføring
 • Analyse og statistikk vedrørende nettstedet
 • Markedsundersøkelser og elektronisk direktemarkedsføring i henhold til personvernlovgivningen og lovgivning om databeskyttelse ved elektronisk kommunikasjon
 • Forebygging og utredning av misbruk
 • Verne rettigheter og/eller beskytte eiendeler i forbindelse med nettstedet
 • Andre tilsvarende bruksområder

3. NETTLESERKAPSLER

Nettstedet benytter nettleserkapsler

Vi innhenter opplysninger fra brukerens enhet ved hjelp av nettleserkapsler (“cookies”) og andre tilsvarende teknikker.

En nettleserkapsel er en liten tekstfil som nettleseren din lagrer på enheten din for å kunne identifisere og gjenkjenne brukeren. Ved hjelp av nettleserkapsler kan vi identifisere nettleseren din og benytte de opplysningene vi får til å for eksempel beregne antall besøkende på sidene våre, og analysere bruken for eksempel til statistikk. Dette gjør vi for å utvikle tjenestene våre slik at de løpende blir bedre for brukerne.

Ved hjelp av nettleserkapsler kan det blant annet innhentes opplysninger om:

 • brukerens IP-adresse
 • tidspunkt
 • besøkte sider og hvor lenge de er besøkt
 • nettlesertype, enhetens operativsystem
 • fra hvilken nettadressen brukeren kom til nettstedet og til hvilken nettadresse brukeren går etter å ha besøkt nettstedet
 • via hvilke nettlesere og fra hvilke domenenavn brukeren kommer til nettstedet

Nettstedet kan også inneholde nettleserkapsler fra tredjepart, som eksempelvis målings- og oppfølgingstjenester. Tredjepart kan installere nettleserkapsler på enheten din når du besøker vårt nettsted.

Nettleserkapsler hos tredjeparts nettsteder

I tillegg til nettleserkapslene som benyttes på vårt nettsted, benyttes nettleserkapsler også for å målrette vår egen markedsføring gjennom tredjeparts nettsteder. Vi samarbeider med virksomheter som er spesialiserte på teknikker innen nettmarkedsføring. De opplysningene som innhentes gjennom disse samarbeidspartnernes nettleserkapsler og andre teknikker, kan vi benytte til målretting basert på tidligere atferd på nettet samt andre faktorer, ovenfor nettbrukere med høyest sannsynlighet for å være mest interesserte i vår markedsføring. For å målrette markedsføringen kan vi også benytte informasjon og atferd på nettet som innhentes fra eksterne nettsteder.

Vi og våre samarbeidspartnere kan dessuten innhente opplysninger om hvor effektiv markedsføringen vår er. I den forbindelsen kan vi eksempelvis innhente følgende opplysninger:

 • Informasjon om hvor mange ganger en bestemt reklame har blitt vist i nettleseren
 • Informasjon om hvorvidt reklamen ble åpnet
 • Informasjon om hvorvidt reklamen førte til kjøp av et produkt i nettbutikken

Blokkerte nettleserkapsler og målrettet markedsføring

Du kan selv bestemme til hvilken grad du godtar bruken av nettleserkapsler og målrettet markedsføring.

Du kan blokkere bruken av nettleserkapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Merk at blokkering av nettleserkapsler kan føre til at enkelte funksjoner på nettstedet ikke fungerer.

Dersom du ikke vil ha målrettet markedsføring basert på dine interesseområder, kan du blokkere den målrettede markedsføringen gjennom linken nedenfor. Etter at du har blokkert den målrettede markedsføringen vises like mye reklame som tidligere, men det er ikke utvalg basert på dine interesseområder.

Du kan blokkere målrettet markedsføring her http://www.youronlinechoices.com/nor/dine-valg.

4. LØPENDE UTLEVERING AV OPPLYSNINGER

Vi kan utlevere personopplysningene dine til aktuelle bruksområder i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

a) De opplysningene du deler gjennom nettstedet kan utleveres til parter som tilhører følgende kategorier:

 • Tjenesteleverandører som deltar i leveringen av nettstedet og tjenestene våre, slik som eksempelvis betalingstjenester
 • Våre samarbeidspartnere innen markedsføring, med mindre du har nektet dette
 • Myndigheter dersom lovgivning, våre interesser eller tredjeparts interesser krever dette
 • Våre datterselskaper og tilknyttede selskaper eller andre virksomheter innen samme konsern, eller virksomheter som inngår i et økonomisk samarbeid, nettstedets nye eiere eller deleiere, eller utøvere og deres rådgivere i forbindelse med forretninger eller omstruktureringer

b) Opplysninger som innhentes med automatisk databehandling kan utleveres til parter som tilhører følgende kategorier:

 • Tjenesteleverandører, slik som for eksempel virksomheter spesialisert på dataanalyse og nettmarkedsføring
 • Myndighetene, dersom lovgivning, våre interesser eller tredjeparts interesser krever det
 • Våre datterselskaper og tilknyttede selskaper eller andre virksomheter innen samme konsern, eller virksomheter som inngår i et økonomisk samarbeid, nettstedets nye eiere eller deleiere, eller utøvere og deres rådgivere i forbindelse med forretninger eller omstruktureringer

Dessuten kan opplysningene utleveres til tredjepart i en form hvor enkeltindivider ikke kan identifiseres, altså ikke personopplysninger.

Tjenesteleverandører vi bruker inkluderer:

5. LINKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Vårt nettsted kan inneholde linker til nettsteder som administreres av tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller retningslinjene for personvern hos tredjeparts nettsteder. Vi anbefaler at du grundig setter deg inn i retningslinjene for personvern hos hvert enkelt nettsted.

6. PRINSIPPER FOR BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi benytter tilstrekkelige tekniske og organisatoriske metoder for å beskytte personopplysninger fra uautorisert tilgang og mot utilsiktet eller ulovlig tap, endring, utlevering, overføring eller annen ulovlig håndtering.

7. DINE RETTIGHETER OG PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Du har retten til å se opplysningene om deg som finnes i våre registre, retten til å kreve å korrigere feil opplysninger, retten til å nekte håndtering av personopplysningene dine til direktemarkedsføring samt benytte rettighetene dine i henhold til personvernlovgivningen.

På din anmodning vil vi korrigere, fjerne eller komplettere personopplysninger som er feil, unødvendige, mangelfulle eller foreldet med tanke på håndteringens hensikt. Du kan benytte ovennevnte rettigheter ved å kontakte vår kundestøtte på adressen no@www.creditler.com. Når du benytter din rett til innsyn kan vi krevet en rimelig kompensasjon for utleveringen av opplysningene dersom det har gått mindre enn ett år siden du sist fikk opplysninger fra registeret.

8. ENDRINGER I RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN

Vi forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene for personvern uten forutgående varsel på nettstedet. Vi anbefaler at du jevnlig leser retningslinjene for personvern.

9. KONTAKTOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi innhenter er Lead Group Oy

Har du spørsmål om disse retningslinjene for personvern kan du kontakte vårt personvernombud:

Customer Service

E-post: no@www.creditler.com

Adresse: Lead Group Oy, PL 10, 90501 Oulu, Finland